VÅRA TJÄNSTER INOM

EKONOMISERVICE

Vi hjälper dig med allt som får ditt företag att växa. Helst hela vägen.

Ekonomiservice handlar om att kunna tillhandahålla rätt kompetenser och verktyg för ditt företags ekonomi. Det kan handla om löpande tjänster såsom redovisning och bokföring, lönehantering eller bokslut. Vi ger även gärna rådgivning i komplexa frågor såsom skatter, moms eller värdepapper. Vi ser oss som en del av ditt företag. Det är vid långa relationer vi hittar bäst resultat och gör mest skillnad.
ikoner

EKONOMISERVICE VAD ÄR DET I PRAKTIKEN?

Ekonomiservice är ett samlingsbegrepp som innebär att vi kan tillhandahålla alla tjänster som rör ditt företags ekonomi. Oavsett vad vi åtar oss vill vi gärna att det ska kännas som vi är en del av ditt företag.

Allt handlar om din situation, din verksamhet och dina målsättningar. När vi vet vad som behöver göras sätter vi ihop de kompetenser som behövs för uppdraget.

Vi utgår från ditt behov sen väljer vi ut och toppar ett team Som passar dig.

 • + REDOVISNINGSTJÄNSTER
 • + REVISION
 • + LÖNESERVICE
 • +KONCERNREDOVISNING / IFRS
 • + LEVERANTÖRSRESKONTRA
 • + RÅDGIVNING 3:12 REGLER
 • + FINANSIELL RAPPORTERING
 • + DUE DILIGENCE
 • + SKATTERÅDGIVNING
 • + HÅLLBAR AFFÄRSRÅDGIVNING
 • + DIGITALISERING
 • + AUTOMATISERING
 • + IPO/BÖRSINTRODUKTION
 • + STYRELSEARBETE

= EKONOMISERVICE FRÅN MPC

VÅRA SPECIALKOMPETENSER ÄR FÖRDELADE I DESSA AFFÄRSOMRÅDEN

FASTIGHETSBOLAG

Fastighetsbolag har alltid varit ett av våra kärnområden. Sedan starten 2007 har vi hjälpt allt från mindre mindre fastighetskoncerner till börsnoterade fastighetskoncerner. Variationen av storlek på våra kunders bolag och en omvärld där regelverken ändras i snabb takt medför att vi har både djup och bred kompetens inom området. Mångåriga och nära samarbeten med våra kunder i en bransch med förhållandevis långa cykler har visat sig vara ett bra koncept för båda parter.

TJÄNSTEBOLAG

När det gäller Tjänstebolag arbetar vi främst med ägarledda konsultbolag som säljer timmar och material. Under årens lopp har vi gett värdefull rådgivning och operativ rapportering åt otaliga kunder. Alla uppdrag tillsammans med tjänstebolag har gett oss tonvis med erfarenhet och insikten att just förståelse för kundens verksamhet är av största vikt för att ge rätt råd med rätt timing.

REVISION

Du som driver företag vet att både önskedrömmar och mardrömmar kan komma om natten. Revisionen bidrar till att du bättre förstår ditt företags verkliga förutsättningar. Resultatet blir att du blir tryggare i ditt beslutsfattande. Och att dina drömmar blir soligare. Revisionen bidrar även till att banker, underleverantörer och andra intressenter blir tryggare. Under årens lopp har vi utfört många revisioner med lyckat resultat. Väl inne i revisionen har vi lika bra koll på verksamheten som ägarna och kan med våra expertkunskaper ge råd som ingen annan kan. Lite likt en superkraft faktiskt.

INVESTERINGSBOLAG

Bolag vars affärsidé handlar om att investera i andra bolag ligger oss varmt om hjärtat. Vi har arbetat med och hjälpt Investerings- och holdingbolag ända sedan start. Efter många lyckade och roliga uppdrag har vi idag en djup förståelse och ett omfattande strukturkapital kring hanteringen av alltifrån onoterade innehav till investeringar i utländska private equity fonder till aktivt förvaltade värdepappersportföljer.

LÖNESERVICE

Lön, i särklass en av de mest viktiga funktionerna sett från en anställds ögon. Samtidigt kanske den svåraste och mest tidskrävande för arbetsgivaren. Att outsourca lönearbetet handlar om att frigöra tid och energi till att kunna fokusera helt på kärnverksamheten. I vissa fall har det till och med visat sig vara en mer kostnadseffektiv lösning än att lägga arbete internt. Våra erfarna konsulter hanterar lön för företag i alla storlekar och branscher. Vi garanterar att under rätt förutsättningar se till att lönen är rätt, betalas ut i tid och följer rådande lagar och regler. Det är vad vi kallar löneservice.

Kontakta oss idag!

vi vet att att långa partnerskap leder till bäst resultat.

Därför ingår behovsanalys & offerering alltid utan kostnad.

Kontakta oss idag!

vi vet att att långa partnerskap leder till bäst resultat.

Därför ingår behovsanalys & offerering alltid utan kostnad.