Våra tjänster

Vi har tre fokusområden

Tjänstebolag

Vi har bland annat kunder som har egna konsultbolag inom olika områden. Dessa bolag ställs inför en rad olika utmaningar, vilket vi har erfarenhet och kunnande till att hjälpa dem med. Exempelvis kan vi erbjuda skatterådgivning till delägarna så att rätt utdelning och lön tas ut. Vi har även kunder inom större bolag och koncerner, i många fall med internationella kontaktytor.

Fastighetsbolag

Vi har varit med och hjälpt stora fastighetskoncerner från dess första början. Det har lett till att vi har god insikt i denna bransch. Vi är erfarna inom de skatteregler som avser fastigheter och har det kunnande som krävs för att leverera kvalificerad rådgivning inom området.

Investerings- och holdingbolag

Vid värdepappershandel är det viktigt att man utför rätt klassificeringar för att korrekt kunna hantera det skattemässiga, i synnerhet för utländska värdepapper. Det kan vi erbjuda er.

Vi har tre fokusområden - Tjänstebolag, fastighetsbolag och investerings och holdingbolag

Med en vilja att förnya och förbättra arbetar vi inom dessa sektorer med svenska företag som i flera fall har internationella kontaktytor. Detta leder till en ökad komplexitet i vårt arbete, vilket har stärkt vår kompetens.

Kontor

Medarbetare

Kunder i 8 olika länder

“En komplett leverantör” - Lars Alm, vd Finlarm

– Sedan vi bestämde oss för att expandera för fem, sex år sedan har vi gått från 15 till 125 miljoner i nettoomsättning, och från 12 till 80 anställda. Inte minst har vi gjort flera bolagsförvärv på vägen. Att ha en leverantör av ekonomitjänster som verkligen sätter sig in i din verksamhet – och samtidigt är skalbar både upp och ner – är ovärderligt när du växer snabbt.

“Full flexibilitet, utan ursäkter” - Lars Alm, vd Finlarm

– MPC sköter ju allt på ekonomisidan. Och de är verkligen jätteduktiga. Om jag kommer med ytterligare 30 löner en torsdagseftermiddag är det inga problem. När jag tidigare har köpt konsulttjänster har jag upplevt att man gärna skyller ifrån sig om något blir fel. Med MPC är dialogen alltid lyhörd och ärlig. De har ju också vuxit snabbt – att de har kunnat bibehålla den snabbheten och kulturen utan att tumma på kvaliteten är imponerande.

“Precision i stort som smått” - Samir Taha, grundare Aros Bostad

– I mina ögon är MPC:s styrkor deras kompetens och kundfokus. I ett byggprojekt där vi översköljdes av fakturor, skapade de snabbt ett effektivt flöde genom att digitalisera allt. De har kunskapen och kapaciteten – i både stort och smått. Exempelvis personaladministration är inte rocket science, men det behöver göras med precision. Att agera CFO och leverera komplex finansiell rapportering till anglosaxiska investerare – det är betydligt mer avancerat. MPC gör bådadera med bravur.

“MPC förstår nya branscher” - Björn Melinder, CTO Soundtrap

– Att driva en tech-startup skiljer sig vitt från ett traditionellt bolag, där mycket fokus ofta ligger på balansräkning och resultatrapport. När vi startade 2012 hade vi inga intäkter, då vi erbjuder digitala prenumerationstjänster. Vi behövde istället titta framåt. MPC har verkligen varit på tårna, förstått vad vi sysslar med och de har haft stenkoll på intäktsflödena i PayPal, Google Play, AppStore och alla digitala kanaler.

“Det komplicerade blir enkelt” - Björn Melinder, CTO Soundtrap

– Tidigare har man tvingats välja. Antingen en stor, bred konsultbyrå som visserligen är grundlig, men som rör sig långsamt och där minsta lilla fråga kostar en timme. Alternativet har varit en enskild konsult som visserligen är snabb, men som bara kan en sak. Med MPC får vi allt vi behöver – när vi behöver det. Att vi dessutom har haft en konsult som suttit på plats hos oss under särskilt intensiva perioder är guld värt. Allt blir så enkelt.