VÄSTERÅS

Din redovisningsbyrå i Västerås

Vi är en redovisningsbyrå i Västerås som specialiserat oss på mellanstora företag och mindre företag som har tillväxtambitioner. Vårt kontor ligger centralt i Västerås på Stora Gatan 38, strax intill Svartån – men du kan förstås också träffa oss online.

Vi tar hand om allt från den nödvändiga, löpande ekonomiska redovisningen till att automatisera och anpassa rutiner och arbetssätt utifrån hur ditt företag fungerar. Har du planer på en expansion kan vi bistå med rådgivning och hjälp till rätt finansiering.

Ring eller skicka e-post för att boka ett första möte

En redovisningsbyrå som gör din vardag enklare

Bokföring, löneadministration, momsrapporter och bokslut? Som företagare ska du inte behöva vara ekonom också. Vi tar med än gärna hand om allt det där som hör till din löpande ekonomiadministration. Tillsammans gör vi arbetet mer effektivt. Du får fokusera på det du gör bäst: att ta hand om dina kunder, och att utveckla era produkter och tjänster. Vi sköter administration och det där pappersarbetet som också behöver göras. Avstämningarna sköter vi antingen via personliga möten här i Västerås eller via videomöten, telefon och mejl.

Vårt kontor i Västerås erbjuder följande ekonomiservice:

• Löpande bokföring
• Löneadministration
• Momsrapporter och arbetsgivardeklarationer
• Leverantörsreskontra
• Ekonomisk redovisning
• Årsbokslut
• Koncernredovisning
• Skattedeklarationer

Hos oss får du tillgång till ekonomiservice som täcker alla företagets behov.

En redovisningsbyrå som gör ditt företag bättre

När vi börjar arbeta tillsammans kommer vi att föreslå rutiner och arbetssätt som passar ditt företag och de ambitioner ni har. Nästan alla företag vinner på att automatisera och digitalisera en del av sina arbetsflöden. Om du har som ambition att företaget ska växa, så anpassar vi rutiner och processer så att de håller även för en större organisation, fler kunder och kanske även för företagsförvärv eller dotterbolag utomlands.

Har ditt företag redan varit med om några års tillväxt har ni troligtvis lagt mycket fokus på försäljning och produktutveckling. Då är det ofta nyttigt att se över administrationen och den ekonomiska redovisningen så att den sker på ett effektivt sätt. Rätt utformad redovisning gör att du får tillgång till aktuell och användbar information om vilka produkter och kunder som är mest lönsamma och om det finns andra som tynger ner verksamheten. Ganska ofta går det också att justera rutinerna för att frigöra en del likviditet och öka företagets handlingsutrymme.

Vi hjälper ditt företag att bli bättre, genom att:

– Få rätt rutiner och processer på plats
– Digitalisera och automatisera hela eller delar av er administration och bokföring
– Upprätta en långsiktig plan för företagets ekonomistyrning

Med oss som redovisningsbyrå får ditt företag en stabil ekonomisk redovisning att luta sig mot.

Västerås

Stora gatan 38, 722 12 Västerås

Karta och vägbeskrivning

08- 518 190 50

info@mpcc.se

En redovisningsbyrå som hjälper företag som vill växa

Som företagare ställs du inför en många beslut, en del mer avgörande än andra. Det gäller särskilt om du har ambitionen att utveckla och expandera verksamheten. Vi hjälper dig gärna med mer än bara siffrorna i månadens resultatrapport. När det behövs kan vi hjälpa dig med likviditetsplanering, lån från banken, skatteplanering eller andra typer av rådgivning, till exempel i samband med företagsförvärv, samgåenden eller försäljning.

Vi hjälper dig också att organisera styrelsearbetet så att det blir mer än en tidskrävande formalitet. Med rätt förutsättningar och kompetens kan styrelsen vara ett verkligt stöd när du står inför strategiska vägval och större beslut. För att du ska kunna koncentrera dig på diskussionerna i styrelsen, snarare än på formalia, kan du låta oss avlasta dig när det gäller till exempel att förbereda rapporter och beslutsunderlag eller för att skriva protokoll under mötena.

För dig som vill få företaget att växa och utvecklas erbjuder vi till exempel:

– Affärsrådgivning
– Stöd i styrelsearbetet
– Skatterådgivning
– Underlag för finansiering via banken
– Due diligence-arbete

Med oss som din redovisningsbyrå har du alltid tillgång till kompetent rådgivning, antingen på plats i Västerås, via telefon eller digitalt.

Från redovisning till affärsrådgivning – våra tjänster växer med dig

Det är du och dina anställda som är mer än någon annan kan avgöra om företaget lyckas med sina ambitioner, men vi kan se till att du alltid har ett bra ekonomiskt beslutsunderlag tillgängligt. Vi säkerställer att du har en tydlig bild av företagets ekonomiska status och hjälper dig att räkna på konsekvenserna av olika utfall eller scenarier.

Framgångsrikt företagande handlar ofta om att fatta fler bra beslut än dåliga. Vi ser till att du får rätt information i rätt tid, så att du kan dra fördel av möjligheter som dyker upp, samtidigt som du undviker onödigt risktagande.

Vi är en av Västerås trevligaste och mest kompetenta redovisningsbyråer. Vi ser fram emot att få veta mer om ditt företag och era behov.

Kontakta oss idag!

vi vet att att långa partnerskap leder till bäst resultat.

Därför ingår behovsanalys & offerering alltid utan kostnad.

Kontakta oss idag!

vi vet att att långa partnerskap leder till bäst resultat.

Därför ingår behovsanalys & offerering alltid utan kostnad.